دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷

  • نوع تقویم: یادداشت پرفراژ.
  • قطع تقویم:  ۱۲×۹.
  • نوع کاغذ: ۷۰ گرم تحریر اندونزی.
  • جلد تقویم:  ترمو.
  • نوع صحافی:
  • تنوع رنگ: مشکی.


کاتالوگ سررسید ۱۳۹۷
نوع سررسید یادداشت پرفراژ
قطع سررسید ۱۲×۹
جنس کاغذ ۷۰ گرم تحریر اندونزی
جلد سررسید ترمو
نوع صحافی
پایه تقویم
تنوع رنگ مشکی

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷

  • 0 تومان


تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷ نوع تقویم: سال در یک نگاه / یادداشت پرفراژ. قطع تقویم: پالتو..

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی. قطع تقویم: ۱۱×۱۹. نوع کاغذ: ۲۰۰ ..

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار. قطع تقویم: ۱۵×۲۰. نوع کاغذ: ۲۰۰ گرم فانت..

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی. قطع تقویم:  ۱۱×۱۵. نوع کاغذ:..

برچسب ها: دفترچه یادداشت