تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

  • نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی.
  • قطع تقویم:  ۱۱×۱۵.
  • نوع کاغذ: ۲۵۰ گرم گلاسه.
  • جلد تقویم:  مقوای فانتزی.
  • نوع صحافی:
  • نوع پایه: پایه شیشه ای.
  • تنوع رنگ: شیشه ای.


کاتالوگ سررسید ۱۳۹۷
نوع سررسید ماه شمار ۱۲ برگی
قطع سررسید ۱۱×۱۵
جنس کاغذ ۲۵۰ گرم گلاسه
جلد سررسید مقوای فانتزی
نوع صحافی
پایه تقویم قاب شیشه ای
تنوع رنگ شیشه ای

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

  • 0 تومان

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار. قطع تقویم: ۱۵×۲۰. نوع کاغذ: ۲۰۰ گرم فانت..

تقویم رومیزی هما ۱۳۹۷

تقویم رومیزی هما ۱۳۹۷

تقویم رومیزی هما ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار. قطع تقویم: ۱۲×۲۱. نوع کاغذ: ۲۶۰ گرم فانتزی..

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی. قطع تقویم: ۱۱×۱۹. نوع کاغذ: ۲۰۰ ..

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷ نوع تقویم: سال در یک نگاه / یادداشت پرفراژ. قطع تقویم: پالتو..

برچسب ها: تقویم, تقویم تبلیغاتی, تقویم رومیزی