تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

  • نوع تقویم: ماه شمار.
  • قطع تقویم: ۱۵×۲۰.
  • نوع کاغذ: ۲۰۰ گرم فانتزی.
  • جلد تقویم:  مقوای فانتزی.
  • نوع صحافی:  فنر.
  • جنس پایه: سخت.
  • تنوع رنگ: نقره ای.


کاتالوگ سررسید ۱۳۹۷
نوع سررسید ماه شمار
قطع سررسید ۱۵×۲۰
جنس کاغذ ۲۰۰ گرم فانتزی
جلد سررسید مقوای فانتزی
نوع صحافی فنر
پایه تقویم سخت
تنوع رنگ نقره ای

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

  • 0 تومان

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی. قطع تقویم:  ۱۱×۱۵. نوع کاغذ:..

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷ نوع تقویم: سال در یک نگاه / یادداشت پرفراژ. قطع تقویم: پالتو..

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی. قطع تقویم: ۱۱×۱۹. نوع کاغذ: ۲۰۰ ..

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷ نوع تقویم: یادداشت پرفراژ. قطع تقویم:  ۱۲×۹. نوع کاغذ: ..

برچسب ها: تقویم, تقویم تبلیغاتی, تقویم رومیزی