تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

  • نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی.
  • قطع تقویم: ۱۱×۱۹.
  • نوع کاغذ: ۲۰۰ گرم گلاسه.
  • جلد تقویم:  مقوای فانتزی.
  • نوع صحافی:  چسب سرد.
  • نوع پایه: پایه شیشه ای.
  • تنوع رنگ: شیشه ای.


کاتالوگ سررسید ۱۳۹۷
نوع سررسید ماه شمار ۱۲ برگی
قطع سررسید ۱۱×۱۹
جنس کاغذ ۲۰۰ گرم گلاسه
جلد سررسید مقوای فانتزی
نوع صحافی
پایه تقویم قاب شیشه ای
تنوع رنگ شیشه ای

تقویم رومیزی آبرنگ ۱۳۹۷

  • 0 تومان

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷

تقویم پالتویی همراه ۱۳۹۷ نوع تقویم: سال در یک نگاه / یادداشت پرفراژ. قطع تقویم: پالتو..

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷

تقویم رومیزی نگار ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار ۱۲ برگی. قطع تقویم:  ۱۱×۱۵. نوع کاغذ:..

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷

تقویم رومیزی سیمین ۱۳۹۷ نوع تقویم: ماه شمار. قطع تقویم: ۱۵×۲۰. نوع کاغذ: ۲۰۰ گرم فانت..

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷

دفترچه یادداشت یکتا ۱۳۹۷ نوع تقویم: یادداشت پرفراژ. قطع تقویم:  ۱۲×۹. نوع کاغذ: ..

برچسب ها: تقویم, تقویم تبلیغاتی, تقویم رومیزی